A KaFiBi-szakemberek/játékvezetők etikai kódexe

Itt olvashatod el az Etikai kódexet

Mi, a KaFiBi, azaz Kapcsolat – Figyelem – Biztonság munkatársai munkavégzésünk során az alábbi etikai és szakmai irányelvekhez tartjuk magunkat.

Kompetenciahatárok tiszteletben tartása

Nem vagyunk orvosok és pszichoterapeuták, így munkavégzésünk nem minősül orvosi kezelésnek vagy pszichoterápiának, és nem is helyettesíti azt. Maximálisan tiszteletben tartjuk a jelenlegi egészségügyi rendszert, senkit sem beszélünk le semmilyen orvosi vagy egyéb kezelés igénybevételéről. Ennek megfelelően nem állítanunk fel diagnózist, és nem végzünk gyógykezelést. Szaktudásunkat arra használjuk, hogy a hozzánk fordulókat segítsük saját testi és mentális folyamataik megértésében, erőforrásaik mozgósításában és testi-lelki jóllétük megteremtésében.

Egymás kölcsönös tiszteletben tartása

Munkánk során kiemelkedően fontosnak tartjuk a hozzánk fordulók emberi méltóságának tiszteletben tartását. Nem alá-fölérendeltségi, hanem elsősorban kölcsönösségi viszonyban gondolkodunk. Maximálisan tiszteletben tartjuk embertársaink világnézetét, vallási és/vagy spirituális meggyőződését. Magatartásunk mindenfajta diszkriminációtól mentes, és munkánk során kerüljük az ítélkezést, valamint saját véleményünk, világképünk kizárólagosként való artikulálását.

Folyamatos szakmai fejlődés

KaFiBi-szakemberként/játékvezetőként hitet tettünk a folyamatos önfejlesztés, valamint szakmai tudásunk fejlesztése mellett. Törekszünk az elmélyült önismeretre, önelfogadásra és az önmagunkkal ápolt jó viszony fenntartására. Szakmai fejlődésünk érdekében időről időre továbbképzésen veszünk részt, és magánéletünkben is igyekszünk a példamutató magatartásra.

Legfontosabb értékek a munkánk során:

Szakemberként/játékvezetőként arra törekszünk, hogy munkavégzésünk során támogató és elfogadó légkört biztosítsunk a hozzánk fordulóknak. Ennek érdekében empátiára és együttérzésre törekszünk, asszertív kommunikációt alkalmazunk és kerüljük az ítélkezést. Fontos érték számunkra az alázat, az erőszakmentesség, és a határok tiszteletben tartása. Lehetőségeinkhez mérten támogatjuk munkatársainkat is az etikai kódex betartásában.

Titoktartás

Teljeskörű titoktartási kötelezettség terhel bennünket minden, a klienseinkkel való kapcsolat során tudomásunkra jutott információ tekintetében. Ezeket az adatokat, információkat kötelesek vagyunk bizalmasan kezelni.

Az oldalon sütiket használunk a jobb felhasználói élmény biztosításáért.